Vol316清纯小妹妹女仆装露美乳写真54P徐微微美媛馆

Vol316清纯小妹妹女仆装露美乳写真54P徐微微美媛馆

 法宜养阴、清热、降火为主,方用导赤散。 衰者气之缩,如迟、微、沉、细、濡、弱、短、小之类,皆为不及、为不足、为火虚,火虚则水必盛,用药即当助其不足之气,以协于和平。

至于食疟,则用保和丸治之。 又金匮真言论曰:夏暑汗不出者,秋成风疟。

其状血乘上焦,病欲来时,令人迷困,甚则发躁狂妄,亦有哑不能言者,皆由败血瘀于心,毒涎聚于脾。肺气行,则津液流通贯注,百脉增荣;肺气燥,则津液不行,百脉失养。

【阐释】笔者在临症中,若口臭无阴象,多为胃火旺极,用白虎加人参汤治之。夫人身上下四旁,莫非二气充塞,二气皆不可偏,偏于阳则阴虚,偏于阴则阳弱。

故曰:"壮火食气",食气者,食尽元阴之气也。夫癫者,神之乱也,痫者,痰之阻也。

见于《诗》《礼》,方书所略。惟身痛不休,乃表气未和,宜桂枝汤小和之。

Leave a Reply