No4634模特奶瓶魅惑狐狸装扮性感红色轻透服饰秀完美身材诱惑写真64P奶瓶秀人网

No4634模特奶瓶魅惑狐狸装扮性感红色轻透服饰秀完美身材诱惑写真64P奶瓶秀人网

此症与鼻渊相似而不同,伤风属肺有喷嚏,且为寒邪,故涕清;鼻渊属脑,故无喷嚏,且系热邪,故涕浊。按二方谬甚,此证大抵阴盛格阳,用二外寒内热。

一有拂郁,当升不升,当降不降,当化不化,或郁于气,或郁于血,病斯作矣。内伤亏败日久,极则必发,不必有所感触也。

哮久用青皮一个,劈开,入巴豆一粒,扎定,瓦上炙黄,每服三五分,姜酒下。 初起正不甚弱,邪尚浅,可攻;中则邪深正弱,可补泻迭用;末但补益正气,兼导达经脉,使气旺流通,破残之邪不攻自走矣。

足腿热渐至腰胯,苍术二两,酒黄柏、熟地各一两,川牛膝、归尾、萆、防己各五钱,酒糊丸。则仲景所谓柔者,岂非小筋得湿而弛长,所谓项背强反张者,岂非大筋得热而强直乎?

因时气者,必一方长幼病皆相似,审系何气之邪治之。又云∶阳气者,起于足五趾之表。

若当泄泻时,则早晚用参苓白术散,糯米汤服。气血两虚者、十全大补汤、人参养荣汤等。

Leave a Reply